آذر ۱۶, ۱۳۹۴
DSC_1921

پارک Kan-irag Nature

آدرس: Cebu Transcentral Hwy, Cebu City, Cebu, Philippines این پارک که به تازگی درمناطق مرتفع سبو به تازگی افتتاح شده است، این پارک یکی از مقاصد […]