آخرین خبرها

پارک Kan-irag Nature

پارک Kan-irag Nature

DSC_1921

آدرس: Cebu Transcentral Hwy, Cebu City, Cebu, Philippines این پارک که به تازگی درمناطق مرتفع سبو به تازگی افتتاح شده است، این پارک یکی از مقاصد گردشگری  در سبو، فیلیپین است  در منطقه مرتفع از سبو،  در طول فصل تابستان که در آن ال نینو با تجربه، سطح آب پایین می شود و گاهی اوقات خشکسالی را تجربه می کند حوضه کمتر عملکردی است. اکه شامل ۲۷ گونه پرنده بومی مانند کبوتر زمرد، استارلینگ براق آسیایی، یقه مرغ ماهیخوار، سیاه-naped با مرغ انجیر خوار،  است. این پارک یک زیست گاه طبیعی برای حیوانات و پرندگان است ادامه مطلب »