آذر ۱۷, ۱۳۹۴
Pandanon-Island-Escapade-Cebu-Philippines

هزینه های زندگی در سبو

هزینه های زندگی در سبو در مقایسه با بسیاری از شهرهای مدرن،بسیار مناسب و در بعضی سطوح بسیار پائیین است. طبق آخرین آمارها در مقایسه با […]