اسفند ۴, ۱۳۹۴
Best Western Plus Antel

هتل Best Western Plus Antel

این هتل که درمکتان واقع شده است در قلب مرکز تجارت مکتان در مانیل است این هتل دارای ۳ ساختمان بزرگ است هتل دارای اینترنت شاتل […]