شهریور ۱۰, ۱۳۹۵
The Peninsula Manila

هتل پنینسولا

این هتل در مرکز ماکاتی در قسمت تجاری و بازرگانی مانیل واقع شده است اتاق های هتل بسیار مدرن مبلمان شده است. هتل د ار ای […]