اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵
Leez Inn

هتل Leez Inn

هتل Leez Inn آدرس: ۱۱۳۹ Nakpil Street Malate Manila, 1004 Manila, Philippines     این هتل ۳*که هتلی ساده و تمیز و بسیار ارزان است اقامتگاهی […]