شهریور ۱۰, ۱۳۹۵
Makati Shangri-La Manila

هتل ماکاتی شانگری لا

هتل در نزدیکی مر کز خرید آیلا قرار گرفته است در منطقه ای که کلوب ها و بارها و ماکز ورزشی و رستوران ها واقع شده […]