شهریور ۱۰, ۱۳۹۵
Edsa Shangri-La, Manila

هتل ادسا شانگریلا

هتل در منطقه نستانگریلا در منطقه مدرن مانیل واقع شده است همه اتاق ها درای پنجره های بزرگ روبه سیاحل می باشد. هم چنین هتل دارای […]