آذر ۱۶, ۱۳۹۴
IMG_5943-M

مرکز خرید Gaisano Capital Tisa

آدرس: Cebu, Philippines این مرکز خرید شامل ۱۵۰ مغازه میباشد وبسیار ارزان است