آذر ۱۵, ۱۳۹۴
index

فرودگاه بین المللی Puerto Princesa

Puerto Princesa International Airport فرودگاه بین المللی پورتوپرنسس،در منطقه عمومی واقع در پالاوان است،که از نظر طبقه بندی در رده ی فرودگاههای مدرن دنیا به شمار […]