آبان ۳۰, ۱۳۹۴

فرهنگ مردم فیلیپین:

فرهنگ مردم فیلیپین،نژاد،زبان،ادیان، فیلیپین که به طور رسمی جمهوری فیلیپین خوانده می شود . این کشور به عنوان دوازدهمین کشور پرجمعیت دنیا محسوب می شود، دو […]