آذر ۱۷, ۱۳۹۴
nalusuan_island_marine_sanctuary

غواصی در موال بوال

در ساحل پانگ ساما،در نزدیکی آن  در منطقه صخره های بی شماری، با مرجان های نرم و سخت، بسیاری از گونه های مختلف ماهی وجود دارد. […]