آذر ۱۵, ۱۳۹۴
Tabon-Cave-600x300

غار تابن

مجتمع غار تابن این مجتمع که ۱۳۸ هکتار غار است، که در امتدداد خط ساحلی غربی پالاوان واقع شده است،که در قسمت شمال غربی نقطه کوزن،که […]