آخرین خبرها

غارهای پالاوان

غار تابن

Tabon-Cave-600x300

مجتمع غار تابن این مجتمع که ۱۳۸ هکتار غار است، که در امتدداد خط ساحلی غربی پالاوان واقع شده است،که در قسمت شمال غربی نقطه کوزن،که تمامی این جاذبه ها در نقطه های شمال و شمال غرب و جنوبی واقع شده است،این مکان که در حال حاضر از طریق تنگه توسعه توسط جنگل های حرا احاطه شده به نقطه اصلی پالاوان وصل می شود. در اصل یک نقطه اصلی به نام غار تابن وجود دارد،در این مجتمع بسیاری از آثار باستانی نیز کشف شده. ادامه مطلب »