آخرین خبرها

سیکوئیجور

سیکوئیجور فیلیپین،جزیره ای عرفانی

Region7-Siquijor

  در فولکلور فیلیپین، سیکوئیجور با سنت های عرفانی و مردم بومی و زیبایی های طبیعی مسحورکننده اش مشهور است. این جزیره کوچک زمانی پایگاه مستحکم میسیونری های کاتولیک در منطقه بود و به همین علت در آن کلیساهای ۳۰۰ ساله یافت می شود که گنجینه ملی این مجمع الجزایر محسوب می شوند. این منطقه باسنت ما و آداب‌ورسوم عرفانی مردم بومی و زیبایی‌های شگفت‌انگیز و طبیعی‌اش شهرت دارد. ادامه مطلب »