آبان ۲۸, ۱۳۹۴
Region7-Siquijor

سیکوئیجور فیلیپین،جزیره ای عرفانی

  در فولکلور فیلیپین، سیکوئیجور با سنت های عرفانی و مردم بومی و زیبایی های طبیعی مسحورکننده اش مشهور است. این جزیره کوچک زمانی پایگاه مستحکم […]