آذر ۱۵, ۱۳۹۴
front

ساحل تیگمان

ساحلی مناسب برای شنا کردن در جنوب پالاوان با ساحل ماسه ای سفید،که شامل یک استراحتگاه مجهز ساحلی به نام کامیل دل سل است احساس آزادی […]