آخرین خبرها

رستوران Namaskar Vegetarian

رستوران Namaskar Vegetarian

the-sign-that-s-a-little

آدرس: ۷۵-P, Burgos Street, Puerto Princesa, Palawan Island 5300, Philippines غذاهای سرو شده در رستوران: ۱ک غذاهای آسیا یی ۲: غذاهای گیاهی ۳: غذاهای رژیمی ۴: غذاهای ویژه ی سبزیجات   بهترین رستوران گیاهی در پورتو پرنسس غذاهایی بسیار خوشمزه از سبزیجات بسیار تازه   ادامه مطلب »