آذر ۱۵, ۱۳۹۴
KaLui-Puerto-Princesa-Palawan-Art-Gallery-Travel-and-Food-Trip-Photo

رستوران KALABAR

آدرس: Rizal Street, El Nido, Palawan Island, Philippines غذاهای سرو شده در رستوران: ۱: غذاهای ژاپنی ۲:غذاهای دریایی ۳: سوشی ۴: غذاهای اسپانیایی ۵: غذاهای فرانسوی […]