آذر ۱۰, ۱۳۹۴
4333673_4_b

دهکده آل نیدو

این دهکده ساحلی کوچک که روی لبه خلیج باکوئیت در پالاوان شمالی قرار گرفته است بخاطر داشتن بیش از ۵۰ پوشش سنگی کارست در آبهای نیلگون […]