آخرین خبرها

مناسبت های رسمی فیلیپین

تقويم مناسبتهاي فرهنگي فيليپين

stock-vector--calendar-philippines-country-flag-banner-happy-new-year-calendar-template-week-starts-287092592

January: نخستين ماه سال مسيحي February : ماه ملي مهر March : ماه نقش زن در تاريخ – ماه حهاني تئاتر April : ماه جهاني رقص May : ماه ميراث فرهنگي June: ماه ملي توسعه كتاب- ماه جهاني محيط زيست- ماه عروسان ماه(سنت ملي) July : ماه جلوگيري از معلوليت و توانبخشي August : ماه زبان ملي- ماه جشن دومينگوي مقدس September :  ماه لباس ملي فيليپين- ماه تميز كردن جهان October ماه مردم بومي-  ماه موزه ها و نمايشگاهها November : ماه خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني December : حقوق بشر January1: اول ‍‍‍‍ژانويه- روز اول سال نوي مسيحي مرسوم در سراسر جهان مسيحيت January6 : جشن سه پادشاه-  روز مذهبي در سطح كشورمصادف با نخستين يكشنبه ماه ژانويه January 9: جشن كياپو در مانيل مراسم مذهبي- احترام به تنديس عيسي نظرين ۳rd.week of 9 January : سومين هفته ژانويه –  مراسم آتي آتي هان(جشن محلي) January 19 :  مراسم جشن رودخانه Last  week of January : جشن شهر سيبو January 21-Febrary19 : سال نوي چين(محله چيني ها در مانيل) Febrary25 : جشن روز آزادي(روز انقلاب) فرار ماركوس March24 :  آغاز تحمل مصائب توسط عيسي مسيح March25 : روز مصلوب شدن عيسي مسيح كه مصادف با آغاز رستگاري بشر است زيرا عيسي مسيح به صليب كشيده شد تا گناهان بشر را پاك كند و به اين ترتيب بشر رستگار شود. April 2 : جشن ملي تولد فرانسيس بالتازار شاعر بزرگ فيليپيني(تعطيل رسمي) April 9 : گراميداشت رژه مرگ در باتاآن- در اين روز سربازان آمريكايي و فيليپيني  به وسيله قواي اشغالگر ژاپني و راهپيمايي مشقت باري واداشته شدند كه طي اين راهپيمايي بسياري جان باختند April 19 : روز ملي باتآن- تعطيل عمومي May 1 : روز جهاني كارگر كه فيليپين نيز آنرا گرامي ميدارد. May 1-7 : مولودالنبي(جشن ميلاد رسول خدا (ص)  –  جشن مسلمانان كه بر اساس ماه قمري برگزار ميشود. May 1-14  : جشن گاوميش- جشن ملي May 1-30 :گل ريزان ماه مي(سنت ملي) در شهر بولاقان May1-30 : مراسم سانتاكروزان(مذهبي) May 1-30  : مراسم زيارتگاه آنتي پلو (مذهبي) June4 : روز استقلال فيليپين از آمريكا June 12 : انهدام ناوگان اسپانيا در خليج مانيل به كمك كشتي هاي جنگي آمريكا و با كمك سربازان فيليپيني و خاتمه دوران طولاني چند صد ساله استعمار اسپانيا در فيليپين. June24 : جشن جان مقدس(مذهبي) June28-30 : جشن آب راه ها July 1-29 : مراسم جشن رودخانه در مناطق پاتروس و ريزال July 1-30  : جشن برداشت محصول در استان هاي كوهستاني August 1-7 : جشن رقص ليتاس August 9‌: جشن لانوال August 19 : جشن ويرجين د تورومبا August 26 : جار زدن (جشن ملي) August 31: پادشاهي عيسي مسيح September 10 : مناسبت ساندوان September 16: جشن پنا فرانشيو November 1: روز ديدار از قبر عزيزان درگذشته November 22 : مراسم  آنگوگوتون November 30: روزتولد آندرس بونيفاشيو رهبر بزرگ انقلاب عليه اشغالگران اسپانيا December 8 :  جشن باكره گي مريم مقدس(مذهبي) December 12: جشن پاگساهان December 16-24 : دعاي شب December 24: جشنواره بزرگ كريسكس December 25 : روز تولد عيسي مسيح- مرسوم در سراسر جهان ... ادامه مطلب »