آذر ۱, ۱۳۹۴
Greenbelt_wiki

مراکز خرید مانیل

در طی اقامت خود در فیلیپین خواهید فهمید هیچ نقص و کمبودی در مراکز خرید فیلیپین در نزدیکی مترو مانیل وجود ندارد. بازار گلوریتا: یکی از […]
آذر ۱, ۱۳۹۴

مراکز خرید در فیلیپین

فیلیپین دارای مراکز خرید بزرگ و ارزان میباشد. بیشتر مراکز خرید در نزدیکی مترو در مانیل واقع شده است.