خرداد ۱۸, ۱۳۹۵
Kadayawan Festival in davao city

جشن شکرگذاری

Kadayawan Festival   جشن شکرگذاری: این فستیوال سالیانه که در شهر داووآ در مانیل برگزار می شود.مجموعه ای از جشن های شکرگذاری برای زندگی،طبیعت،فراوانی محصولات کشاورزی […]