آذر ۲۸, ۱۳۹۵
sinulog festival in cebu island

فستیوال سینولوگ

فستیوال سینولوگ فستیوال و جشن سینولوگ ریشه در زبان سبوآنا زبان محلی مردم سبو دارد و به معنی حرکت موجی شکل همچون موج آب است.در گذشته […]