آذر ۲۸, ۱۳۹۵
BUDBUD FESTIVAL

فستیوال بودبودا

فستیوال بودبودا BUDBUD FESTIVAL بودبودا در اصطلاح محلی به نوعی کیک برنج پیچیده شده در برگ موز گفته می شود. فستیوال بودبودا مراحل هشت گانه تهیه […]