آذر ۲۸, ۱۳۹۵
KADAUGAN SA MACTAN IN N IN CEBU ISLAND

جشن کادوگان سامکتان

جشن کادوگان سامکتان: این فستیوال نمایشی خیابانی و صحنه های باسازی شده نبردی است که در تاریخ ۲۷ اپریل میلادی بین ارتش اسپانیا با همراهی کاشف […]