آخرین خبرها

جشن کادوگان سامکتان

جشن کادوگان سامکتان

KADAUGAN SA MACTAN IN N IN CEBU ISLAND

جشن کادوگان سامکتان: این فستیوال نمایشی خیابانی و صحنه های باسازی شده نبردی است که در تاریخ ۲۷ اپریل میلادی بین ارتش اسپانیا با همراهی کاشف مشهور پرتغالی و بومیان و ساکنان محلی سبو به فرماندهی شخصی به نام لاپو صورت گرفته و به نبرد مکتان معروف است. به پاس احترام و بزرگداشت شخصیت لاپو ساکنان محلی جزیره مکتان سبو اقدام به این فستیوال می کنند. از جاذبه های دیدنی فستیوال می توان به جشنواره غذاهای محلی گروه های متعدد موسیقی و رقص محلی و هم چنین نمایش های خیابانی با لباس های رنگارنگ محلی اشاره کرد. ادامه مطلب »