مهر ۲۶, ۱۳۹۵
sinulog-festival

جشن آبریل

این جشن برای بزرگرداشت مخالفت با جنگ اسپانیایی ها بوده است. که در جنوب فیلیپین اتفاق افتاده بود. این یک جشن بومی و محلی است. این […]