آذر ۱۴, ۱۳۹۴
crocodile_farm_6168

پناهگاه حیات وحش کالوییت

آدرس: Calauit Island, Busuanga Island, Philippines این پناهگاه حیوانات که شامل ۳۷۰۰ هکتار است که از حیوانات در حال انقراض حفاظت می کند،این پناهگاه حیات وحش […]