مرداد ۱۴, ۱۳۹۶
Small Lagoon El Nido Palawan

جزایر زیبای پالاوان

جزایر زیبای پالاوان: مجمع الجزایر زیبای پالاوان که از سال ۲۰۱۵ به عنوان اولین جزیره زیبای در دنیا شناخته شده است.در سال ۲۰۱۶ سواحل زیبای پالاوان […]