آذر ۲, ۱۳۹۴
San.Agustin.Church.original.18857

کلیسای سن آگوستین

کلیسای سن آگوستین در مانیل – فیلیپین کلیسای «سن آگوستین» به عنوان کلیسای کاتولیک روم، تحت فرمان «سنت آگوستین» در بخش تاریخی مانیل یا اینتراموروس قرار […]