آذر ۲, ۱۳۹۴
Paco-Park-48498

پاکو پارک

این پارک در گذشته، محلی مسکونی برای خانواده‌های اسپانیایی مقیم مانیل بود. «خوزه ریزال» پس از اعدام در این مکان به خاک سپرده شد که امروزه […]