آذر ۲, ۱۳۹۴
arroceros-forest-park

پارک جنگلی

پارک جنگلی: پارک جنگلی Arroceros پارکی ۲.۲ هکتاری است و در مرکز شهر مانیل قرار دارد.