آذر ۲, ۱۳۹۴
manila-4th-day-ocean-park_1123606_l

پارک اقیانوس مانیل

مرکزی برای حفظ حیات وحش دریایی ست که در سال ۲۰۰۸ در نزدیکی پارک ریزال ساخته شده است. این پارک دریایی که از نمونه مشابه که […]