تیر ۱۲, ۱۳۹۵
Solaire resort

هتلSolaire Resort & Casino

آدرس هتل: ۱ Solaire Boulevard, Solaire Resort & Casino, Entertainment City, 1300 Manila, Philippines این هتل ۵* که در خلیج مانیل واقع شده است نوعی هتل […]