آخرین خبرها

شهر محصور

شهر محصور

16830328029_c03cc2c37f_b

مرکز تاریخی و قدیمی‌ترین بخش پایتخت فیلیپین است که به آن Ciudad Murada یا شهر محصور نیز گفته می‌شود. به این علت نام شهر محصور بر این قسمت نهاده شده است که با دیوارهای عظیم سنگی با طولی حدود ۳ مایل و استحکامات کل این منطقه محصور شده است.   ادامه مطلب »