آذر ۲, ۱۳۹۴
16830328029_c03cc2c37f_b

شهر محصور

مرکز تاریخی و قدیمی‌ترین بخش پایتخت فیلیپین است که به آن Ciudad Murada یا شهر محصور نیز گفته می‌شود. به این علت نام شهر محصور بر […]