آذر ۲, ۱۳۹۴
maxresdefault

ریزال پارک مانیل

ريزال پارک، پارک شهري است واقع در قلب شهر مانيل  در کشور فيليپين. تاريخ ريزال پارک  به  اوايل قرن هجدهم  در دوران حکومت اسپانيا مي رسد […]