آذر ۲, ۱۳۹۴

جغرافیا و طبیعت مانیل

مانیل در سواحل شرقی خلیج مانیل قرار گرفته که سواحل غربی «لوزون» را دربرمی‌گیرد و رودخانه «پاسیگ» آن را به دو بخش مجزا تقسیم کرده است. […]