آخرین خبرها

باغ جانورشناسی و گیاه شناسی

باغ جانورشناسی و گیاه شناسی مانیل

171

باغ جانورشناسی و گیاه شناسی مانیل این باغ وحش نسبتا قدیمی است و نیاز به تعمیرات اساسی دارد. در این باغ وحش حدود ۸۰۰ حیوان از ۱۰۰ گونه جانوری قرار داده شده است، حیواناتی مثل «فیل مالی»، که تنها فیلی ست که در فیلیپین ساکن است. باغ گیاه شناسی مانیل نیز گونه‌های گیاهی متفاوتی از جزایر فیلیپین و جنوب اقیانوس آرام را در خود جای داده است.   ادامه مطلب »