آذر ۲, ۱۳۹۴
171

باغ جانورشناسی و گیاه شناسی مانیل

باغ جانورشناسی و گیاه شناسی مانیل این باغ وحش نسبتا قدیمی است و نیاز به تعمیرات اساسی دارد. در این باغ وحش حدود ۸۰۰ حیوان از […]