آبان ۲۸, ۱۳۹۴
1-Ilocos-Vigan

شهر ویگان

هیچ مکان دیگری در فیلیپین گذشته استعماری خود را مانند این شهر حفظ نکرده است. ویگان که میراث جهانی یونسکو است، در منطقه ایلوکوس در شمالی […]