آبان ۲۸, ۱۳۹۴
Davao-0011

شهر داوائو سیتی

مرکز تجاری، اقتصادی و آموزشی جنوب فیلیپین داوائو سیتی است که آمیزه ای جالب از “حیات رنگارنگ، حیات وحش و حیات شهری” است. در این شهر […]