آخرین خبرها

تورهای Check in at the Mövenpick Hotel and Beach Resort

تورهای Check in at the Mövenpick Hotel and Beach Resort

Check in at the Mövenpick Hotel and Beach Resort tour in cebu

برای استفاده از ساحل و تورهای این ساحل اختصاصی لازم نیست حتما در هتل اقامت داشته باشید شما می توانید با یک قایق به این ساحل اختصاصی بیایید می توانید از ساحل اختصاصی و استخرهای بزرگ در هتل کلاب خای بزرگ هتل بارها و همه امکانات استفاده کنید. ادامه مطلب »