اسفند ۱, ۱۳۹۴
Portofino Beach Cebu

تور Take a dip at Portofino Beach

این تور نسبت به سایر سواحل دیگر سبو بسیار ارزان تر است زیرا یک ساحل بومی است و بیشتر مردم فیلیپین ازآن استفاده می کنند و […]