آخرین خبرها

تور Reverse Bungy

تور Reverse Bungy

reverse-bungee-HP

یکی دیگر از هیجان انگیزترین تورهای بوراکای که از شدت هیجان و ترس نفس تان می گیرد این تور است که از تمامی سواحل عبور می کنید این تور برای افرادی که به دنبال هیجان وافر هستند بسیار جالب است و حتما از آن استفاده کنید ادامه مطلب »