بهمن ۱۸, ۱۳۹۴
race-to-boracay_facebook_icon_large

تور Go Kart در جزیره ی بوراکای

این تور ۳۰ دقیقه است،بسیار امن است،طول مسیر طوری طراحی شده است که هیچ خطری کسی را تهدید نمی کند و از ویژگیهای مهم این تور […]