آخرین خبرها

تور شبانه Party till dawn in Mango Square

تور شبانه Party till dawn in Mango Square

Foam Party at Raipur. 2013. Photo Credit: Rupesh Kumar Yadav

اگر به دنبال پارتی های شبانه و جشن های شبانه هستید سبو یکی از بهترین گزینه هاست و بهترین گزینه ب ایاین مهمانی ها کلوب های شبانه آلکولوجی است در این مکان ها پارتی ها بدون توقف تا صبح ادامه دارد و بارهای این کلوب از جمعیت پر است به همراه دی جی و موزیک با صدای بسیار بلند ادامه مطلب »