آخرین خبرها

تور جت اسکی

تور جت اسکی

3

یکی از تورهای پر از هیجان و سرتاسر شادی را با این تور می توانید تجربه کنید بهترین تجربه برای کشف ساحل های بکر و ناشناخته بوراکای که مانند بهشت است از نظر فیزیکیو جسمانی باید بتوانید فشار آب را در این تور تحمل کنید بسیار امن و محافظت شده است به همراه این تور از خدمات رایگان وعده های غذایی و نوشیدنی به شما داده می شود. ادامه مطلب »