تیر ۲۴, ۱۳۹۵
china town in manila

تور محله چینی ها

Chinatown    در سال ۱۵۹۴میلادي و در زمان سلطه امپرا طوري اسپا نیا بر فیلیپین در ناحیه اي به نام بی نوندو  (Binondo) که در مانیل […]