آخرین خبرها

تور محله چینی ها

تور محله چینی ها

china town in manila

Chinatown    در سال ۱۵۹۴میلادي و در زمان سلطه امپرا طوري اسپا نیا بر فیلیپین در ناحیه اي به نام بی نوندو  (Binondo) که در مانیل           قدیم وا قع شده است براي اسکان مهاجرین چینی که به کاتولیک (مذهب رسمی امپرا طوري اسپا نیا) تغییر مذهب داده بودند     وبعدها  به محله چینی ها  (Chinatown)شهرت یافت .  محله چینی هاي مانیل امروزه به قطب صنعت توریسم و گردشگري،بازرگانی،تجارت و بانکداري تبدیل شده است شایان ذکر است   که محله چینی هاي مانیل قدیمی ترین محله چینی ها در دنیاست .  خدمات صرف نهار مدت تور :۴ ساعت دیدار از بازارو معابد چینی ها      صنایع دستی و فرهنگی کشور چین   ادامه مطلب »