مهر ۲۵, ۱۳۹۵
temple of leah in cebu

معبد لیه

نام دیگر این معبد معبد عشق و احترام است. معبد عشق یا معبد لیه ساختاری بسیار با شکوه و سلطنتی دارد درباره تاریخچه این معبد می […]