مهر ۲۵, ۱۳۹۵
swimming with the butandings in cebu

غواصی با نهنگ ها در بوتانیگ

شنا کردن و غواصی در زیر آب با نهنگ های غول پیکر در اسلوب که تجربه ای بسیار عالی و هیجان انگیز را بر ای توریست […]