آخرین خبرها

تاریخچه پالاوان

تاریخچه پالاوان

palawan-pictures

تاریخ پالاوان به حدود ۲۲۰۰۰ سال قبل بازمی گردد و قطعات استخوان مرد تابون (Tabon) که در شهر Quezon یافت شده مدرکی برای اثبات این مدعاست. هرچند که نژاد غارنشینان این منطقه هنوز کشف نشده است اما انسان شناسان معتقدند که این افراد اهل بورنیو بوده اند. دانشمندان و انسان شناسان بقایای جسد این مرد تابون را به همراه لوازم و سازه های دستی اش در درون حجره های همین غارها که به عنوان مهد تمدن فیلیپین شناخته شده اند، پیدا کرده اند. اولین افرادی که به این جزیره آمدند در سده ی  ۲۲۰-۲۶۳ میلادی، به دنبال معامله گران چینی ، مهاجران مالایی در قرن ۱۲ وارد شدند، پس از اندونزی در قرن ۱۳٫ جزیره تحت حکومت اسپانیا در قرون ۱۸ و ۱۹قرار گرفت  که توسط آمریکایی ها در سال ۱۹۰۲ آزاد شد و به دنبال آن استقرار دولت شکل گرفت ،آموزش و پرورش و کشاورزی در این جزیره در رتبه بالایی قرار دارد. بسیاری از ساکنان بومی جزیره  توسط ژاپنی ها در جنگ جهانی دوم کشته شدند. بسیاری از مهاجران دراین جزیره  وارد شدند، دو دوره  عمده پادشاهی به عنوان Aetas و Negritos از قبیله پالاوان که در باتاک شناخته شده فرود آمدند. همچنین قبایل دیگر پالاوان به عنوان تاگبانوا و Palawano شناخته شده است. ساختار سیاسی براساس ساختار بومی جزیره شکل گرفته است. همچنین تجار چینی  به این جزیره وارد شدند که بقایای یافت شده می تواند مربوط به  بازرگانان چینی و مالایی باشد. یک هزار سال پیش، تجار چینی  نام جزیره پا لائوس یو را به پالاوان تغییر دادند و آن را جزیره ای زیبا وامن نامیدند و به این دلیل کشتی های بسیار بزرگ و مجهزی را به این جزیره وارد کردند و چینی ها در شکل گیری ساختار جزیره نقش بسیار مهمی را به عهده داشتند. امروزه جزیره پالاوان ترکیبی از  قبایل مخلوط، که به داخل جزیره آمدند، مسلمانان، مهاجران ویسایان و تاگالوگان قسمت عمده این جمعت هستند. ادامه مطلب »