آذر ۱۶, ۱۳۹۴
cebu_packages_tour2

تاریخچه شهر سبو

نام شهر سبو برگرفته از لغت سبو به معنی حیوانات چاق است،سال ها قبل از ورود اسپانیایی ها به سبو،سبو به شکل یک دهکده کوچک بود […]