آخرین خبرها

اقتصاد در سبو

هزینه های زندگی در سبو

Pandanon-Island-Escapade-Cebu-Philippines

هزینه های زندگی در سبو در مقایسه با بسیاری از شهرهای مدرن،بسیار مناسب و در بعضی سطوح بسیار پائیین است. طبق آخرین آمارها در مقایسه با هزینه های زندگی در تهران ۲۵% درصد پائیین تر است، که این هزینه ها شامل رستوران ها،مراکز خرید،مراکز تفریحی و همه زمینه های دیگر است.     ادامه مطلب »