آبان ۲۸, ۱۳۹۴
CroppedImage19201080-bg-aqua-boracay-contact

اثر آب و هوا بر فرهنگ و روحيات فيليپيني‌

آب و هوا از جمله عوامل فيزيكي است كه بيشترين اثر را بر روي امور زندگي بشر دارد. لذا جاي تعجب نيست كه بسياري از ملل […]